trungnguyen803q Archive

Tổ chức sự kiện để làm gì?

Sơ lược về sự kiện Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về sự kiện.Những hoạt động lớn có ý nghĩa xã hội và được truyền thông quan tâm: seagames, đại nhạc hội, đại hội …