Quantri23 Archive

Phát triển “Khu đô thị” – cuộc cách mạng của Địa Ốc Long Phát

Phát triển “Khu đô thị” – cuộc cách mạng của Địa Ốc Long Phát

King City, một Khu ĐT được thực hiện trên quan điểm đề cao tiềm lực cộng đồng là thành phần tạo nên tiềm lực bền vững cho những dự án mà tập đoàn sẽ tăng trưởng… Các sản phẩm Khu đô thị khép kín hay còn gọi là township với vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD đã …