Quantri23 Archive

Địa ốc Đại Thiên Lộc chia sẻ cách nhìn gì về giá nhà đất khu Đông TP.HCM ở năm 2020.

Địa ốc Đại Thiên Lộc chia sẻ cách nhìn gì về giá nhà đất khu Đông TP.HCM ở năm 2020.

Năm 2019, Một số địa bàn ở khu Đông không ngừng tăng giá mạnh. Thông qua tiên liệu của các chuyên gia công ty địa ốc Đại Thiên Lộc, năm 2020 cùng với việc khan hiếm nguồn cung địa bàn này sắp tiếp tục nâng cao giá. Khu Đông sắp đứng đầu tỉnh về một vài công trình giao thông trọng tâm khi 70% mức đầu tư gia tăng hạ tầng của Tp.HCM đều …